De gids neemt mensen met dementie en hun mantelzorgers mee in de expo 'Antwerpen à la carte'. Tijdens de rondleiding prikkelt de gids de zintuiglijke waarneming en de emoties van de bezoeker aan hun eigen verhalen en ervaringen.

Een gids neemt de bezoekers mee langs het verrassende, grillige en dikwijls onzichtbare spoor van de voedselketen door Antwerpen. Vandaag woont wereldwijd meer dan de helft van de bevolking in steden. Zo telt Antwerpen meer dan 500 000 inwoners. Dat zijn een half miljoen monden die dagelijks gevoed moeten worden. Hoe slagen we daar vandaag in, wat zullen we in de toekomst doen en is dat dan zo anders dan enkele eeuwen geleden? 

De toevoer van producten van het platteland  -dichtbij of van overzee-  naar de stad;  de levendige verkoop van inheemse en uitheemse producten op markten en in winkels; het tafelen in de stad, van chique hotels tot de snackbars van nu;  en de weg van voedsel – vaak in de vorm van menselijk afval - van de stad weer naar het land. Deze rondleiding is gericht op reminiscentie vanuit de zintuigelijke waarnemingen.

Op maat

De gids gaat op zoek naar aanknopingspunten met de leefwereld van de bezoekers. De zintuigelijke waarnemingen en de emoties worden gekoppeld aan verhalen en ervaringen die op hun beurt gedeeld kunnen worden. De rondleiding wordt gegeven in kleine groepen.

Praktische info

  • voor wie: mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • duur: 1 uur (enkel op dinsdag en donderdag namiddag)
  • max. 20 personen per gids (10 mensen met dementie en 10 mantelzorgers)
  • talen: NL
  • prijs: € 85 gids + € 20 administratiekost + € 5 per persoon (gratis toegang voor de begeleider)

Gegidste rondleidingen en groepsbezoeken zijn voorlopig niet mogelijk.

Een gids reserveer je via het platform Experience Antwerp:

Reserveer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief