Walk & Talk: Leven en dood

Individuele bezoekers - Rondleiding

De curator leidt je rond in de nieuwe opstelling over Leven & Dood volgens de drie Religies van het Boek (jodendom, christendom en islam).

Hel en verdoemenis, de hemel op aarde, Armageddon … en andere vooruitzichten

Vele bijbelse uitdrukkingen verwijzen naar het leven na de dood. Of drukken uit wat we moeten doen of laten om een goed en juist leven te leiden. Je hemel verdienen, de verboden vrucht, het aards paradijs, in het zweet des aanschijns,... Gelovig of niet, we weten allemaal waar ze voor staan.

Maar wat betekenen deze zegswijzen echt? Wat vertellen ze ons over hoe gelovigen het leven en de dood bekijken, vroeger en vandaag? En zien joden, christenen en moslims dit dan letterlijk of alleen figuurlijk?

Een rondleiding in de nieuwe opstelling over leven & dood volgens de drie Religies van het Boek (jodendom, christendom en islam).

          

Jodendom:                                                     Christendom (katholicisme):                               Islam:
Mozes toont de Tien Geboden,                    Gelovige zielen in het vagevuur (MAS)               Adam en Eva in het Paradijs (MAS)
Marc Chagall (MAS)

Praktische info

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief