Het tegeltableau 'De bekering van Saulus' behoort tot de belangrijkste topstukken van de MAS I collectie Vleeshuis, de verzameling toegepaste kunsten en geschiedenis van de stad Antwerpen. Het tableau wordt internationaal erkend als de meest geraffineerde getuigenis van de Antwerpse zestiende-eeuwse keramiek en getuigt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Op meesterlijke wijze illustreert het hoe de Italiaanse techniek van het keramiek schilderen, het heldere coloriet en de Italiaanse en Franse maniëristische vormentaal werden geassimileerd in de lokale traditie.

‘De Bekering van Saulus’

In de 16e eeuw vestigden Italiaanse keramisten zich in Antwerpen, waardoor de stad zich ontpopte tot de bakermat van de majolicaproductie in het gebied ten Noorden van de Alpen. Het tegeltableau ‘De Bekering van Saulus’ wordt in 1547 in het gerenommeerde atelier Den Salm gemaakt. Het werk is van een uitzonderlijke hoge kwaliteit. Het laat zien hoe de Italiaanse techniek van het keramiekschilderen, het heldere kleurenpalet en de Italiaanse en Franse maniëristische stijl zich vermengen met de lokale traditie. 'De bekering van Saulus' behoort nu tot de topstukken van de MAS-collectie Vleeshuis.

Integrale en duurzame behandeling

Restauraties uit het verleden deden sterk afbreuk aan de kwaliteit en aan de veiligheid van het kunstwerk. Om dit Belgische erfgoed met internationale faam voor de toekomstige generaties te bewaren, was een integrale en duurzame behandeling door specialisten nodig. Deze gebeurde met respect voor de historische gelaagdheid van het tableau en integreerde opnieuw de 19e eeuwse replicategels die zestig jaar eerder werden vervangen door polyester replica’s. Nieuwe replicategels werden gemaakt volgens de techniek van 'photoceramics'. Hierdoor profileert het project zich als voorbeeld voor toekomstige behandelingen van gelijkaardige tegeltableaus.

De tegels zijn nu beter en veiliger gemonteerd, vergeelde replicategels zijn vervangen en de sporen van oude restauraties zijn weggewerkt. Het publiek kan nu opnieuw genieten van de uitzonderlijk afbeeldingen op de tegels.

Saulustableau voor restauratie

 

Benieuwd hoe het tableau 'De Bekering van Saulus' er uitziet na de restauratie? Je kan het gratis komen ontdekken in het Kijkdepot van het MAS.

Restauratieproject

De uitgebreide, duurzame en reversibele behandeling was mogelijk dankzij de financiële steun van het Fonds Baillet Latour. Het ganse proces werd van nabij opgevolgd door een begeleidingscommissie, samengesteld uit experts op het gebied van historisch en kunsthistorisch onderzoek, chemisch onderzoek, archeologie, restauratie en conservatie. De begeleidingscommissie waakte over de structurele, technische en esthetische aanpak.

Meer tegels in de MAS | collectie Vleeshuis

Naast het Saulustableau bezit het MAS meer dan 3 000 tegels, plaquettes, tegeltableaus en samengestelde tegelpanelen. De verzameling Antwerpse majolicategels en de tegels die geïntegreerd zijn in de stijlkamers van het Vleeshuis werden grondig onderzocht door Frans Caignie. Hij publiceerde er verschillende studies over.  Dit zijn de integrale studierapporten:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief