Restauratie van het tegeltableau “De bekering van Saulus”

Het tegeltableau 'De bekering van Saulus' behoort tot de belangrijkste topstukken van de MAS I collectie Vleeshuis, de verzameling toegepaste kunsten en geschiedenis van de stad Antwerpen. Het tableau wordt internationaal erkend als de meest geraffineerde getuigenis van de Antwerpse zestiende-eeuwse keramiek en getuigt van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Op meesterlijke wijze illustreert het hoe de Italiaanse techniek van het keramiek schilderen, het heldere coloriet en de Italiaanse en Franse maniëristische vormentaal werden geassimileerd in de lokale traditie.

‘De Bekering van Saulus’

In de 16e eeuw vestigden Italiaanse keramisten zich in Antwerpen, waardoor de stad zich ontpopte tot de bakermat van de majolicaproductie in het gebied ten Noorden van de Alpen. Het tegeltableau ‘De Bekering van Saulus’ wordt in 1547 in het gerenommeerde atelier Den Salm gemaakt. Het werk is van een uitzonderlijke hoge kwaliteit. Het laat zien hoe de Italiaanse techniek van het keramiekschilderen, het heldere kleurenpalet en de Italiaanse en Franse maniëristische stijl zich vermengen met de lokale traditie. 'De bekering van Saulus' behoort nu tot de topstukken van de MAS-collectie Vleeshuis.

Integrale en duurzame behandeling

Restauraties uit het verleden deden sterk afbreuk aan de kwaliteit en aan de veiligheid van het kunstwerk. Om dit Belgische erfgoed met internationale faam voor de toekomstige generaties te bewaren, was een integrale en duurzame behandeling door specialisten nodig. Deze gebeurde met respect voor de historische gelaagdheid van het tableau en integreerde opnieuw de 19e eeuwse replicategels die zestig jaar eerder werden vervangen door polyester replica’s. Nieuwe replicategels werden gemaakt volgens de techniek van 'photoceramics'. Hierdoor profileert het project zich als voorbeeld voor toekomstige behandelingen van gelijkaardige tegeltableaus.

De tegels zijn nu beter en veiliger gemonteerd, vergeelde replicategels zijn vervangen en de sporen van oude restauraties zijn weggewerkt. Het publiek kan nu opnieuw genieten van de uitzonderlijk afbeeldingen op de tegels.

Saulustableau voor restauratie

 

Benieuwd hoe het tableau 'De Bekering van Saulus' er uitziet na de restauratie? Je kan het gratis komen ontdekken in het Kijkdepot van het MAS, vanaf 20 april 2018.

Restauratieproject

De uitgebreide, duurzame en reversibele behandeling was mogelijk dankzij de financiële steun van het Fonds Baillet Latour. Het ganse proces werd van nabij opgevolgd door een begeleidingscommissie, die bestaat uit experts op het gebied van historisch en kunsthistorisch onderzoek, chemisch onderzoek, archeologie, restauratie en conservatie. De begeleidingscommissie waakte over de structurele, technische en esthetische aanpak.

Meer majolicategels in de MAS | collectie Vleeshuis

In een recent onderzoek van Frans Caignie worden alle randtegels van de 16e-eeuwse Antwerpse majolica uit de MAS-collectie onderzocht. Naast die van het Saulustableau maken nog 36 losse exemplaren deel uit van de studie. Het rapport legt verhelderend uit hoe de tegels hun geheimen prijsgeven, welke losse tegels bij elkaar horen en welke tot afzonderlijke tegeltableaus behoorden.

Meer weten ?
Je kan hier het integrale studierapport lezen of downloaden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief