Science and Heritage 1.0

Studenten - Cursus

De masterclass 'Science and Heritage 1.0' belicht het belang van hard science voor cultureel erfgoed door middel van vier concrete projecten. Verschillende wetenschappelijke onderzoekers lichten toe hoe hun onderzoeksmethoden nieuwe kennis opleverden over objecten uit de collectie van het MAS.
donderdag 28 maart 2019 van 14:00 tot 17:00
Individuele bezoekers, Studenten

Een van de vier pijlers van de museumwerking is de wetenschappelijk studie van de zorgvuldig verzamelde museumobjecten. Binnen uitgebreide onderzoeksprojecten op erfgoedcollecties heeft de hard sience vandaag zijn plek veroverd. De masterclass 'Science and heritage 1.0' illustreert de samenwerking én wisselwerking tussen het culturele erfgoedveld en de exacte wetenschappen.

Programma

 • Verwelkoming door Leen Beyers, hoofd onderzoek en collectie MAS
   
 • Geert Van der Snickt: 'MA-XRF scanning as a new technique to study tin-glazed ceramics: ‘The Conversion of Saul’, a 16th century Antwerp majolica tile panel'

Geert Van der Snickt, doctor in de Conservatie-Restauratie en erfgoedwetenschapper aan de Universiteit Antwerpen , spreekt over het tegeltableau ‘De bekering van Saulus’, een 16e eeuws topstuk uit de MAS collectie. Geert Van der Snickt paste voor het eerst macro X-stralen fluorenscentie scanning (MA-XRF) toe op een majolica tegeltableau. Hij vertelt over de geheimen die deze nieuwe chemische beeldvormingstechniek onthulde. Het onderzoek gebeurde naar aanleiding van een grondige restauratie van het tegeltableau.

Ingeleid door Kristel De Vis, opleidingscoördinator 'Opleiding conservatie-restauratie' Universiteit Antwerpen

 • Peter Cosyns: 'Things are not always what they seem. A quest for truth'

Peter Cosyns, zelfstandig archeoloog, doctor in de archeologie, specialist in laat-antiek glas en honorary research fellow van de Vrije Universiteit Brussel, gaat in op een zogenaamd 19e eeuws glazen medaillon uit de MAS collectie. Zijn onderzoek past in het multidisciplinaire project 'Glas in MAS', dat een betere beschrijving en herwaarding van de glascollectie uit de collectie Toegepaste Kunsten (Vleeshuis) van het MAS beoogt. Het project is een samenwerking tussen archeologische, historische en kunsthistorische onderzoekers van de VUB en ULB, en door de fotonische onderzoeksgroep B-PHOT (VUB) en met dr. Geert Van der Snickt. Archeoloog Peter Cosyns licht toe hoe een twijfelachtige 19de-eeuwse datering van het blauw glazen Alexandermedaillon de bal aan het rollen bracht. Door achtereenvolgens de XRF-methode op het object toe te passen bleek dat verder onderzoek nodig was met een verrassend resultaat als gevolg.

Ingeleid door Julie Lambrechts, adviseur behoud en beheer bij 'FARO. Vlaams steunpunt voor cultuur erfgoed’ 

 • Wendy Meulebroeck: 'Discover how light technology can contribute to the dating of ancient glass'

Wendy Meulebroeck, doctor in de ingenieurswetenschappen en professor in de fotonica verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica; onderzoeksgroep B-PHOT), is eveneens partner van het 'Glas in Mas'-project omwille van haar expertise aangaande optische spectroscopie. Deze techniek laat toe om op een niet-destructieve manier de herkomst en/of authenticiteit van antiek glas te bepalen. Aan de hand van een aantal casestudies zal Wendy Meulebroeck tijdens de voordracht uitleggen hoe de interactie tussen lichtdeeltjes (fotonen) en het glas ons informatie kan verschaffen over de chemische samenstelling en alzo licht kan werpen op de datering van het glas.

Ingeleid door Annemie De Vos, Conservator Toegepaste Kunsten en geschiedenis Antwerpen MAS (Vleeshuiscollectie)

 • Helena Wouters: 'Twee precolumbiaanse tunjos uit de Collectie Paul en Dora Janssen-Arts bekeken door een fysico-chemische loep'

Helena Wouters, doctor in de scheikunde, hoofd van de laboratoria Glas en Metaal, Koninklijk Instituut Kunstpatrimonium  - Royal Institute for Cultural Heritage (KIK), spreekt over haar fysico-chemisch onderzoek op twee precolumbiaanse tunjos uit de Collectie Paul en Dora Janssen-Arts. Met behulp van een digitale microscoop werden de kleine tunjos uitvergroot waardoor de vaardigheden van de kunstenaar haarfijn in beeld konden worden gebracht. Met behulp van Radiografie werden aanzetnaden, metaalbreukjes en de assemblage van het object getoond.  Via technieken zoals Röntgenfluorescentiespectroscopie (XRF), Raster-elektronenmicroscopie gekoppeld aan X-stralenanalyse (SEM-EDX-WDX) en metallografie werden de gebruikte materialen en technieken van de kunstenaar  ontrafeld.

Ingeleid door Sergio Servellón, voorzitter ICOM Belgium Flanders

Praktisch

 • Datum: 28 maart 2019, van 14 tot 17 uur
 • Locatie: MAS, Hanzestedeplaats 1, 2000 Antwerpen
 • Taal: Engels
 • Prijs: 20 euro / 5 euro voor studenten en ICOM-leden
 • Wie zich inschrijft, krijgt digitaal een publicatie van elke spreker

Reserveren

Koop een ticket

Inschrijven en betalen kan tot 22 maart 

Deze masterclass is een initiatief van het MAS, de Opleiding conservatie-restauratie Universiteit Antwerpen, ICOM Belgium Flanders en 'FARO. Vlaams steunpunt voor cultuur erfgoed.'

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief