Sponsors van het MAS

Het MAS is geopend in 2011. Voor de realisatie kon de stad Antwerpen rekenen op de grote steun van sponsors en overige partners. Nieuwe overeenkomsten komen sindsdien tot stand.

Founders

Umicore, KBC Bank- en Verzekering, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en SD Worx waren de eerste trotse vier Founders van het MAS met elk een substantiële, structurele bijdrage gedurende vijf jaar. Twee Founders werden eveneens concessiehouder van een MAS-paviljoen: het ‘Zilverpaviljoen’ (Umicore) en het ‘Havenpaviljoen’ (Port of Antwerp). Umicore financierde ook de productie van de meer dan 3.000 Handjes waarmee de gevel van het MAS bekleed is.

Bevoorrechte Founders

Drie van de vier Founders (Umicore, Havenbedrijf Antwerpen en SD Worx) verlengen hun bevoorrechte relatie met het MAS. De nieuwe sponsorovereenkomst met SD Worx is intussen sinds januari 2018 beëindigd.

Umicore is gespecialiseerd in de raffinage en recyclage van edele metalen en heeft een historische relatie (sinds 1887) met de stad Antwerpen, waar de onderneming als ‘Fabriek aan de Stroom’ deel van uitmaakt.

De huidige structurele sponsorbijdrage maakt de belangrijkste jaarlijkse wisselende tentoonstelling mogelijk.

Havenbedrijf Antwerpen speelt een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven van Antwerpen en zet zich in voor een duurzame toekomst voor Antwerpen als wereldhaven.

De huidige structurele sponsorbijdrage gaat naar de zorg voor en de ontsluiting van de collectie maritiem erfgoed.

Hoofdsponsors

Eandis en Elia waren de eerste trotse hoofdponsors van het MAS. Vijf jaar lang leverden ze een belangrijke structurele bijdrage.

Bevoorrechte hoofdsponsor

Eandis verzorgt de exploitatie van het distributienetwerk van electriciteit en aardgas. De huidige structurele sponsorbijdrage wordt besteed aan de geplande vernieuwde invulling van de wandelboulevard. 

Sponsors

Bij de opening van het MAS in 2011, was het sluitstuk van het museum 3.000 glanzende aluminium Handjes die op de gevel prijkten. Wie wou kon via een sponsorpakket van 1.000 tot 5.000 euro een Handje kopen. De Handjes doen het stadsicoon letterlijk schitteren en fonkelen. In de wandelboulevard kunt u de vereeuwigde namen van de Handjessponsors terugvinden.


Elke sponsoring is belangrijk – ongeacht de grootte. Het MAS is elke sponsor oprecht dankbaar!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief